Virkelige eksempler på coaching- og rådgivningsforløb

Værdiafklaring

Emnet handlede om værdiafklaring. Personen ville gerne være mere bevidst omkring ”modig”. Der blev talt om hvad modig betyder, og hvilke muligheder der ligger heri. Personen indså b.la., at det var muligt også at være modig, når man kastede sig ud på dybt vand og ikke kendte resultatet på forhånd. Planen blev, at det var vigtigt at tillade sig selv at begå flere fejl.

Coaching gennem brug af visuelle kort

En person havde svært ved at sætte ord på sin konflikt med datteren. Her blev der brugt kort med billeder på, som kunne give inspiration til hvilken udfordring personen befandt sig i. Efterfølgende gav det hurtigt skub til den videre samtale, og hvilke muligheder der kunne være for at komme videre. For personen var det visuelle meget vigtigt i coachingprocessen. Flere af de relevante billeder blev vendepunktet for samtalen og den videre personlige udvikling

Ændring af lederstil

En leder ville gerne være mere klar og tydelig i sine udmeldinger til personalet. Personen opfattede sig selv som ”en lus imellem to negle”, snakkede uden om og var bange for at såre personalet. Efter at personen var blevet mere klar på, hvilken adfærd der blev brugt, blev omdrejningspunktet for den ønskede situation at ændre fokus. Hver gang der skulle gives en besked, skulle der være mere fokus på korte og konkrete beskeder, i stedet for at være optaget af at være medarbejdernes bedste ven.

Personlig udvikling

En medarbejder var blevet opfordret coaching grundet øget sygefravær. Personen så sin primære udfordring som ”ikke god nok”, og at det var ”de andres skyld”. Samtalerne blev en meget givende proces. En større selvforståelse og fokus på større selvtillid gav grobund for mange handlemuligheder. I dag har medarbejderen fået tildelt flere ansvarsområder og går glad på arbejde hver dag.

Livshjulet

Emnet var, at det var svært at prioritere sine opgaver både privat og på arbejdet. Vi gennemgik ”Livshjulet”, hvor der blev sat fokus på de områder i personens liv, der fyldte mest. Alle kategorier blev niveaudelt fra 0-10, udfra hvordan det opleves på nuværende tidspunkt. Efterfølgende en yderligere niveaudeling udfra hvad der ønskes i fremtiden. Personen fik et meget klart billede af, hvad der var vigtigt at få mere fokus på i sin dagligdag og hvilke områder der skulle skæres ned på.

Teamcoaching

Teamet havde ofte indbyrdes konflikter og havde svært ved at overholde indbyrdes aftaler. Under teamcoaching, blev der åbnet op for hvilke ressourcer de hver især havde, hvad var deres fælles mål og vision og klarlægning af deres indbyrdes adfærd. Igennem flere samtaler og opfølgninger fandt teamet frem til et fælles fodslag, langt større fokus på faglighed, at borgeren var udgangspunktet HVER gang og konkrete redskaber til en langt bedre kommunikation indbyrdes.