Lederuddannelse og Enneagrammet

Ledelse og personprofil går hånd i hånd

Jeg tilbyder en lederuddannelse med fokus på netværk og udvikling af den personlige og professionelle profil.

Brugen af Enneagrammet og de 9 typers styrker og udfordringer vil forbedre og optimere dine ledelsesresultater.

Du vil lære de 9 personlighedstyper at kende og samtidig kunne spotte andres bevæggrunde, udnytte din nysgerrighed og hjælpe dig selv og andre til en mere hensigtsmæssig adfærd. Enneagrammet er ikke en “færdig pakke”, men et værktøj til større selvindsigt og forståelse for hvorfor dine relationer på arbejde og i dit privatliv bliver udfordret.

Dit personlige og faglige udbytte

  • Du vil udvikle din personlige og professionelle profil
  • Du vil lære din egen type meget bedre at kende med dens fordele og udfordringer
  • Du vil lære at udvikle en mere effektiv feedback kultur
  • Du vil udvikle din evne til at være nysgerrig i forhold til, hvad der egentlig er på spil hos dine medarbejdere
  • Du vil få nye værktøjer til at håndtere det øget pres og forventninger på
  • Du vil lære at fastholde trivsel og forebygge stress
  • Du vil lære at spotte andres typer og adfærd og skabe en langt mere effektiv relation
  • Du vil optimere dine ledelsesresultater væsentligt
  • Du vil styrke din evne til proaktiv planlægning og gennemførelse af de beslutninger du træffer
  • og meget mere….

Forløbets opbygning

Vi tror på, at den størst mulige effekt af forløbet opstår når der skabes en stærk forbindelse mellem hverdagen og lederudviklingsforløbet. Vi arbejder derfor hele tiden med vekselvirkningen mellem virkelige dagligdags ledelsesudfordringer og træningsplaner til eksekvering mellem modulerne.

Hvordan er forløbet tilrettelagt?

Yderligere beskrivelse er i dette øjeblik ved at blive beskrevet

Praktiske informationer