Fastholdelse af arbejdsglæde efter stress

Kursus med dig i fokus

Når man i en periode har følt sig mentalt presset eller ligefrem været sygemeldt med stress, kan det være en større udfordring at genfinde arbejdsglæden og undlade at falde tilbage til samme handlemønstre og vaner.

Flere og flere udtrykker nervøsitet for at falde tilbage igen til “stresshelvedet”, og er bange for ikke at kunne reagere konstruktivt på de stresssymptomer der opstår.

Det kan vi gøre noget ved. Stress er spild af tid. Vi har alle brug for arbejdsglæde og balance i vores liv. Så i stedet for at håbe og tro på, at du kan klare det hele selv, så deltag i dette unikke kursusforløb. Du vil sammen med 5 andre styrke din selvindsigt, så du er i stand til at forebygge og håndtere de stresssymptomer, du uden tvivl vil opleve i fremtiden.

Sygefravær er for omkostningsfuldt, særligt for dig.

Har du følt dig mental presset og/eller har haft stress tæt inde på livet?

Vil du gerne undgå at falde tilbage til “stresshelvedet”?

Vil du gerne tage ansvar for dit eget liv?

Hvis du kan svare ja til mindst et af ovenstående spørgsmål, er du indenfor målgruppen.

  • Fastholdelse af din trivsel og tilstedeværelse
  • Styrkelse af din selvindsigt, nærvær og relation
  • Give og modtage konstruktiv feedback
  • Forbedring af din mundtlige og skriftlige kommunikation
  • Dine kompetencer bruges rigtigt
  • Nye værktøjer til at håndtere mentalt pres, stress og overbelastning
  • Balance mellem arbejds- og privatliv

Vi vil gå i dybden med de mange forskellige stresssignaler, lære af dem og forstå hvad vi trigges af. Derudover vil du blive introduceret til Enneagrammet og de 9 personlighedstyper, for at skabe en langt dybere selvindsigt og dermed evne til at udvikle unikke positive relationer.

Du vil sammen med de 5 øvrige deltagere få et rum i fortrolighed, hvor al usikkerhed kan bredes ud, og få den sparring og støtte du har brug for.

Kurset er af 3 timers varighed fordelt på 8 gange med ca. 1 måned imellem hver gang. Det foregår som udgangspunkt i mine lokaler i Slagelse, men hvis flere kommer fra fx Køge eller Københavnsområdet, kan det med fordel afholdes der.
Hertil tillægges kørselsudgifter, beværtning og evt. lokaleleje.

Pris kr. 24.000,- ex moms.

Det praktiske

Der er kursus start 4 gange om året.

Har I som virksomhed behov for et kursusforløb i fastholdelse efter stress i en personalegruppe eller på tværs i en organisation, er dette også en mulighed.

Kontakt mig og hør nærmere.