Strategisk stressforebyggelse

Forebyggelse af stress, en nødvendighed

Stress er omkostningsfuldt for organisationen, samfundet og for den enkelte ansatte. Stressforebyggende tiltag er nødvendige på enhver arbejdsplads.

Da stress er en kompleks størrelse og opleves meget forskelligt fra person til person, kan stress være svær at opdage, før den viser sig i en sygemelding. Det er derfor vigtigt, at have fokus på dét arbejdspladsen reelt kan gøre noget ved.

Stressforebyggelse betaler sig!

Få en robust organisation og medarbejdere i trivsel

Som leder får du sparring og rådgivning til professionelt at forebygge, lede samt håndtere stress i organisationen. Du vil lære hvordan en robust organisation opbygges, med fokus på ledelse og strukturer, der forhindrer travlhed og pres i at udvikle sig til stress. Udover effektive værktøjer til direkte brug i hverdagen får I en virksom strategi med klare retningslinjer, hvor alle parter kender deres rolle, deres opgave og deres ansvar.

Bæredygtig ledelse

Opnå en bæredygtig tænkning omkring ledelse, der vil fastholde dine nuværende og tiltrække nye loyale og kompetente medarbejdere. Vær en attraktiv arbejdsplads og vis interesse for dit personales trivsel og velvære. Forebyggelse af stress skaber tryghed og gennem en professionel og synlig ledelse, kan der skabes balance i hverdagen og et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Du får sparring og viden omkring følgende

  • Ledelsen går forrest.
  • Hvad er stress og kendskab til stresssymptomer.
  • Sundt og skadeligt stressniveau.
  • Opbygning af en skarp og anvendelig stresspolitik.
  • Implementering og opfølgning af stresspolitik.
  • Stressforebyggelse og det gode arbejdsmiljø.
  • Uddannelse af stressmanager.

Sådan forløber strategisk stressforebyggelse

Rådgivningsforløbet kan tilpasses efter behov, dette både i forhold til indhold, tid og sted.

Kontakt mig og lad os finde den rette løsning for dig og din virksomhed.