Teamcoaching

Få det bedste ud af dine medarbejdere

  • Er du leder og vil du øge samarbejdet på tværs af dine teams eller afdelinger?
  • Oplever du udfordringer i dit team og ønsker fokus på konfliktløsning?
  • Ønsker du at skabe større fokus på dialog og anerkendelse blandt medarbejderne?
  • Er der brug for større bevidsthed om og accept af hinandens kompetencer?
  • Har du brug for at igangsætte nye initiativer i dine teams, og sikre en god og sund drift?

Teamudvikling, motivation og arbejdsglæde

Teamcoaching kan hjælpe dig med at udvikle kommunikationen og samarbejdet i dit team. Gennem et forløb kan jeg hjælpe dig og dit team til at afklare, hvilke ressourcer og styrker der er tilstede i jeres team. Samtidig sætter teamcoaching fokus på, hvilke mål og opgaver I har, og hvordan de løses bedst muligt. Et coachingforløb resulterer ofte i større åbenhed mellem og bedre kendskab til hver enkel medarbejder. Det kan endvidere øge motivation og arbejdsglæde og vil give dine medarbejdere medindflydelse på den daglige drift og vigtigst er, at de vil føle sig hørt.

Det er vigtig for mig, at forløbet bygger på ærlighed og gensidig respekt, at du og dine medarbejdere føler sig trygge, samt at alle parter bliver hørt og involveret. Jeg vil være jeres støtte og sparringspartner under hele coachingforløbet

Sådan forløber teamcoaching

  • Vi starter med en kort samtale om, hvad du har af ønsker og mål for dit team.
  • Herefter aftaler vi et møde med dig og dit team, og sammen lægger vi en plan for det videre forløb.
  • Selve teamcoachingen vil være en blanding af samtale og øvelser, og vil foregå både i mindre og større grupper og med inddragelse af dig.
  • Der vil være opfølgning flere gange gennem forløbet, alt efter hvad vi aftaler og hvad der er behov for.

Kontakt mig og lad mig høre om dig og dit team.