Husk pausen og glem ikke ferien.

I takt med, at vi hele tiden taler om, hvordan vi kan være mest mulig effektive på arbejdsmarkedet, og samtidig få en familie til at fungere, er det hurtigt blevet en selvfølge, at vi skal knokle lidt mere og bruge lidt mere tid…. på arbejdet.

Men hvad sker der egentlig med vores hjerner, når vi knokler lidt ekstra og ofte udsætter pauserne?

Det kan hjerneforsker Troels W. Kjær, overlæge ved Neurofysiologisk afd. på Sjællands Universitetshospital og professor ved Københavns Universitet fortælle en masse om.

Kort fortalt, så har vi to forskellige nervesystemer i hjernen:

  • Det bevidste system i hjernebarken, som tænker logiske tanker og træffer bevidste beslutninger
  • Det ubevidste eller autonome system dybere inde i hjernestammen, som styrer følelserne og hvor stressede vi er. Det kører helt af sig selv, men er afhængig af hvad der sker i det bevidste system.

Det betyder, at hvis du med din fulde bevidsthed godt kan mærke, at du har brug for en pause, og ikke holder den, fordi du ved, der er mange opgaver, der skal nås, så vil det ubevidste autonome system klø på – altså udvise en form for stresstilstand. Den forstår ikke logik, og gør hvad den får besked på fra det bevidste system.

Det ubevidste system har groft sagt kun to tilstande – stress eller afslapning.

Vi ved godt, at hjernen kan klare en kortere periode i en stresset tilstand og dermed præstere mere. Men så snart det er over en længere periode, bliver det svært for det bevidste system at skabe sig et overblik og holde fokus og dermed træffe de rette beslutninger.

Hjernen har altså brug for, at det autonome ubevidste system i højere grad slapper af, så der kan skabes koncentration i arbejdet, og dermed kan løse opgaven detaljeret og hensigtsmæssigt.

Pauser gør dig mere effektiv

Vi skal altså hjælpe den ubevidste autonome del af hjernen til at slappe mere af og restituere sig, for at skabe plads til fordybelse og trivsel.

Det er den rene dominoeffekt. Med restitution kommer trivsel, og med trivsel kommer effektivitet.

Iflg. flere forskningsresultater viser det sig, at hjernen kan arbejde koncentreret i 90 min. ad gangen inden en pause. Det passer godt i tråd med, hvordan skolebørn i dag har planlagt undervisningen. Deres indlæring styrkes, når de holder en reel pause efter 2 x 45 min., og når de er i andre sociale samvær med grin og snak; langt væk fra den koncentrerede undervisning.

En vigtig pointe er dog, at pausen ikke fyldes ud med tid på mobil tlf. eller computeren. Det skyldes, at begge dele aktiverer vores hjerne på flere niveauer. Hjernen ved, at telefonen har adgang til mange andre muligheder, og du dermed let kan forstyrres med flere ting samtidig, modsat hvis du blot så et program i fjernsynet eller læste i en bog.

Telefon og computer er din livline til omverdenen, dit kort, din telefon, din shoppingkurv og din spillemaskine. Den har alt for mange funktioner.

5 gode råd til pauser og restitution:

  • Hold mindst 5-10 min. pause for hver 90 min. koncentreret arbejde
  • Læg telefonen helt væk, når du holder pause
  • Få frisk luft
  • Mødes med kollegaer. Snak og grin om alt andet end konkrete arbejdsopgaver
  • Planlæg dit ferieår forud, og indsæt små miniferier eller forlænget weekender

Slip troen på, at du er mere effektiv, hvis du knokler derudaf. Du er langt mere produktiv, koncentreret og effektiv, når du er på forkant med pauser og afholdelse af ferie.