Lederudvikling

Effektiv ledelse med emotionel intelligens

Lederudviklingsforløb

Vi tilbyder et lederudviklingsforløb for lederen, der ønsker at finde ind til kernen i sin ledergerning. Dette er ikke et almindeligt lederkursus, hvor der er klasseundervisning fra 09:00-17:00 og resultatet er en mappe i en reol. Forløbet vil udfordre dig udover kanten af din forståelse af din hidtidige ledelsesmæssige ramme. Vi henvender os til lederen, der stræber efter en dyb indsigt i baggrunden for sin egen adfærd og har lyst til at udforske nye metoder og tankegange.

Kursets formål er, at den enkelte deltager finder vej til en ny ledelsesmæssig identitet i samspillet med de andre deltagere. Du vil blive tilbudt nye indsigter og hjulpet til at finde dine ledelsesmæssige værdier, som du vil bygge dit fremtidige lederskab på.

Dit personlige og faglige udbytte

  • Du vil udvikle din evne til refleksion og forståelse af, hvorfor ting sker som de gør og din egen ledelsesmæssige adfærd
  • Du vil udvikle din evne til at være nysgerrig i forhold til, hvad der egentlig er på spil hos dine medarbejdere
  • Du vil styrke din emotionelle intelligens og få et udvidet kendskab til forskellige menneskers opfattelse af verden
  • Du vil styrke din evne til proaktiv planlægning og gennemførelse af de beslutninger du træffer

Forløbets opbygning

Vi tror på, at den størst mulige effekt af forløbet opstår når der skabes en stærk forbindelse mellem hverdagen og lederudviklingsforløbet. Vi arbejder derfor hele tiden med vekselvirkningen mellem virkelige dagligdags ledelsesudfordringer og træningsplaner til eksekvering mellem modulerne.

Hvordan er forløbet tilrettelagt?

Lederudviklingsforløbet er et intenst forløb med tre gange tre dages ledelsesmæssig boot camp i internat. Vi vil højst være 16 deltagere pr. hold for at sikre, at deltagerne oplever et stærkt nærvær med tillid og åbenhed. Forløbet bygger på et fundament af stærkt teoretisk forankrede metoder indenfor transformational leadership, relationsdannelse, selvforståelse og opbygning af high performance teams. Vi veksler mellem oplæg, gruppearbejde, partnerarbejde og plenumdiskussioner. Mellem samlingerne vil du få mulighed for individuelle handlingsorienterede samtaler med instruktørerne for at sikre den stærkest mulige forankring i din hverdag.

Coaching mellem modulerne

De individuelle samtaler har til formål at støtte deltagerne i implementeringen af den læring, der opstår på de enkelte moduler. Vi støtter dig i gennemførelsen af dine træningsplaner og hjælper dig med håndteringen af den refleksion, der opstår mellem modulerne.

  • Gennem coaching og sparringssamtaler vil den enkelte deltager få mulighed for at nå endnu dybere i forhold til forståelsen af sine værdier. Samtalerne vil øge den selvindsigt, der er sat til at opstå på modulerne og der vil blive skabt en stærkt handlingsorienteret energi i eksekveringen af den nye ledelsesmæssige adfærd.
  • I samtalerne håndteres udfordringer og fejres succeser, der opstår i forbindelse med eksekveringen af de handlingsplaner, der udarbejdes på modulerne, så hver deltager mærker fremskridtet og etablering af den nye ledelsesidentitet.